Personvern

Personvernerklæring

Denne Personvernerklæringen omfatter formaliteter rundt behandling og innsamling av personopplysninger gjort av Upfeed AS (“Upfeed”).

Upfeed AS leverer en helautomatisert distribusjonstjeneste. Denne bringer bloggere, journalister, frilansere og andre innholdsleverandører (“Innholdsleverandører”) sammen med aktører i Mediebransjen slik som nyhetsagenter, magasiner, blogger etc. (“Mediebransjen”, “Medieaktører”).

Distribusjonstjenesten er et verktøy for Mediebransjen for å finne relevante artikler og temaer for deres lesere gjennom å koble disse med riktige Innholdsleverandører og deres innhold. Dette gir Innholdsleverandører økte muligheter for å øke deres inntekter og publisitet , samt at Mediebransjen får økt tilgang på innhold.

1. Data kontrollør

Upfeed er som “data controller” ansvarlig for å oppfylle forpliktelsene i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning. Upfeed AS er et norsk selskap som følger Personopplysningsloven fra 2000. Grunnlegger og Administrerende av Upfeed AS, Direktør Joakim William Hauge, er ansvarlig for å følge opp Upfeeds forpliktelser.

2. Informasjon om Upfeed’s behandling av personopplysninger

Opplysninger om Upfeeds behandling av personopplysninger er angitt i tabellen nedenfor.

Personopplysninger

Innholdsleverandører

Innholdsleverandørers navn, e-postadresse, mobilnummer, URL for Innholdsleverandørens nettsted, land, kjønn, sted og alder. Alle personopplysninger er obligatoriske for å oppgi for å opprette en brukerkonto med Upfeed.

Upfeed samler også data som er tilgjengelig på Internett ved hjelp av et webanalyseverktøy.
Upfeed samler inn relevant informasjon om Innholdsleverandøren, inkludert, men ikke begrenset til, Innholdsleverandørens blogg / nettside, sosiale medier-kontoer, forskjellige åpne datafora (heretter kommentarfelt i ulike aviser, etc.)

Upfeed’s ansatte

Grunnleggende kontaktdata som kontaktinformasjon, informasjon som er nødvendig for å betale godtgjørelse, skatteinformasjon etc.

Formål

Innholdsleverandører

Formålet med behandlingen er å levere tjenesten til Innholdsleverandøren. For å levere Tjenesten samler Upfeed data ved hjelp av et webanalyseverktøy basert på en algoritme som søker gjennom tilgjengelig informasjon på nettet om Innholdsleverandøren. Algoritmen klassifiserer tekst og bilder som er tilgjengelige av Innholdsleverandører, og evaluerer og vurderer (scorer) innholdet og forfatteren. Vurdering (Score) vil bli brukt og offentliggjort for Mediebransjen. Innholdsleverandører kan velge bort denne scoringsprosessen, men scoringssprosessen er en av hovedtrekkene i Tjenesten og en integrert del av tjenesten både til Innholdsleverandører og Mediebransjen. For å videre å utføre ulike trendanalyser, med det formål å optimalisere innholdet til forbrukerne.

Upfeed’s ansatte

Administrere ansettelsesforholdet, herunder godtgjørelse og personaladministrasjon.

Rettsgrunnlag

Innholdsleverandører

Rettsgrunnlaget for behandling av person data er å etterkomme avtalen med Innholdsleverandør (Personal Data loven § 8). Anskaffelse av personopplysninger er et kontraktsmessig krav til Innholdsleverandøren.

Upfeed´s ansatte

PDA §§ 8(1), 8 a, b or f, 9 a, b, or f.

Kilde

Innholdsleverandører

Personopplysningene samles inn fra Innholdsleverandøren under registrerings-prosessen. Dataene som samles inn via webanalyseverktøyet, samles inn fra all offentlig informasjon på internett.

Upfeed´s ansatte

Dataene samles inn fra den ansatte. Noen data, f.eks. om skatt er hentet fra myndighetene

Opplysninger til tredjepart

Innholdsleverandører

Upfeed offentliggjør følgende personopplysninger til enheter i Mediebransjen som en del av å levere Tjenesten til innholdsleverandører, som da vil være datakontrollører.

Upfeed´s ansatte

Data offentliggjøres til for eksempel myndighetene i den grad dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelser knyttet til ansettelsesforholdet

Med unntak av der Upfeed har en juridisk forpliktelse til behandling av persondata og personopplysninger er knyttet til denne f.eks. ift. ansatte og skatt. Det er frivillig å oppgi personopplysninger til Upfeed. Personer som har gitt samtykke til innhenting av personopplysninger kan til enhver tid trekke tilbake dette samtykket.

Data kan bli offentliggjort til myndighetene, herunder rettshåndhevende myndigheter eller lignende, i den grad det er pålagt eller fremmet i vedtak fra myndighetene.

3. Automatisert beslutningstaking for Innholdsleverandører

Analyseverktøyet som er nevnt ovenfor, er basert på en algoritme som søker gjennom tilgjengelig informasjon på nettet om innholdsleverandøren. Algoritmen klassifiserer tekst og bilder som er tilgjengelige av Innholdsleverandører på nettet, samt offentlig informasjon, og evaluerer og vurderer (scorer) innholdet og forfatteren. Vurderingen (scoringen) vil bli brukt og offentliggjort ovenfor de enhetene som ønsker å kjøpe Innholdsleverandørens materiale. Innholdsleverandører kan velge bort denne scoringsprosessen, men denne scoringsprosessen er en av hovedtrekkene i Tjenesten og en integrert del av Tjenesten både til Innholdsleverandører og enheter i Mediebransjen.

Formålet med scoring er å matche Innholdsleverandører og Medieaktører. Hvis Innholdsleverandøren er misfornøyd med scoringsprosessen og / eller scoringresultatet, kan Innholdsleverandøren velge bort denne behandlingen. Fordi dette er en integrert del av Tjenesten levert av Upfeed, vil dette resultere i at Tjenesten ikke oppfyller sitt normale potensial for Innholdsleverandøren. Upfeed vil fjerne og slette scoring innen 10 dager etter at Innholdsleverandøren har forespurt Upfeed om å velge bort denne behandlingen.

4. Sletting og lagring av personopplysninger

Upfeed sletter personopplysninger knyttet til innholdsleverandører innen 2 måneder etter at kontraktsforholdet med ham / henne er avsluttet.

Upfeed bruker Amazon Web Services som databehandler. Personopplysninger behandlet av Amazon på vegne av Upfeed ligger på servere i Dublin, Irland. Sikkerhetsrutiner for Amazon’s databehandling er beskrevet her: https://aws.amazon.com/security/ .

5. Dataobjektets rettigheter

Denne Personvernerklæringen oppfyller informasjonsplikten jf. Personopplysningsloven § 18 (1).

Datasubjektet har rett til å be om tilgang til data, rettelse og sletting av data. For spørsmål knyttet til Upfeeds behandling av personopplysninger, eller forespørsler om bruk av datasubjektets rettigheter i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning, ta kontakt med Upfeed på post@upfeed.no. Når “General Data Protection Regulation” trer i kraft i mai 2018, vil datasubjektets rettigheter også omfatte retten til å kreve begrenset eller nekte behandling og flytting av data

6. Endringer i personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen vil bli endret i tråd med endringer i gjeldende lover eller forskrifter, eller endringer i vår praksis eller våre prosedyrer.

7. Kontaktinformasjon og klager

Personer kan levere klage på databehandling til ansvarlig myndighet.

For eventuelle spørsmål vedrørende personlig databeskyttelse i Upfeed, vennligst kontakt oss på epost: post@upfeed.no.

eller

Upfeed’s postadresse: Professor Dahls gate 33D, 0353 Oslo, Norway. Upfeed er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer: 915 821 383MVA.