F.A.Q.

Binder jeg meg til å levere et fast antall artikler hver måned?

Nei, du binder deg ikke til å levere et fast antall artikler hver måned. Du står fritt til å velge hvor mange artikler du ønsker å levere inn i tjenesten.

Hva skjer etter at jeg har lagt inn dokumentet i Wordpress, og hvordan får jeg tilbakemelding på hvordan artikkelen blir vurdert i systemet deres?

De blir da automatisk evaluert ("scoret") og du vil få tilgang til artiklen og resultatet av evalueringen ved å klikke på "Min side" og "Mine artikler" i den lille undermenyen. Sørg for at du er innlogget.

Hvordan vet algoritmen deres hva som er forskjellen mellom en bra og en dårlig artikkel?

Det er utviklet et sett med algoritmer som gjenkjenner mønstre i norsk språk og formattering av artikler. Nå i startfasen er disse veldig grunnleggende (skrivefeil, samskriving, overskrifter osv.), men etter hvert vil de kunne gjenkjenne mer avanserte parametre som går mer på innhold og dybde.

Vil de som skriver få det samme beløpet enten artikkelen er god eller mindre bra?

Nei. Jo bedre din artikkel scorer, jo mer vil den koste (dvs. du får mer betalt for de høyest scorede artiklene dine)

Har dere en ansvarlig redaktør, og følger Upfeed redaktørplakaten?

Upfeed er ikke ansvarlig for innholdet i artiklene vi distribuerer og har derfor ikke noe behov for en redaktør.

Står Upfeed fritt til å redigere de artiklene og bildene jeg sender inn?

Upfeed vil ikke redigere noen av artikkelene som blir sendt inn til oss, men mediekanalen som kjøper din artikkel står fritt til å endre denne i henhold til egne behov.

Vil innholdet mitt brukes på sosiale medier?

Alt som blir levert inn til Upfeed vil kunne benyttes i sosiale medier når tjenesten "åpnes". Per i dag er ikke tjenesten åpen for offentligheten, men kun våre kunder.

Kan jeg sette noen begrensninger på hvilke medier som får bruke innholdet mitt?

Man kan bestemme hvilke kanaler man både ønsker og ikke ønsker å samarbeide med, det eneste du trenger å gjøre er å ta kontakt med support og oppgi hvilke kanaler du ønsker å reservere deg i mot også legges det en sperre på alt innhold mot den respektive kanalen. Siden Upfeed hele tiden arbeider med å utvide porteføljen med mediekanaler vi samarbeider med kan det være greit å følge med i nyhetsbrev slik at man får meg seg de nye kanaler når de blir introdusert.

Får jeg tilbakemelding når noe av innholdet mitt er solgt, til hvem, og når det dukker opp i andre medier?

Ja, dette vil du kunne se på "Min side". Du vil ikke få direkte beskjed om når det publiseres i andre medier.

Kan jeg levere de samme artiklene både til Upfeed og direkte til andre medier?

Ja, det kan du. Men du er selv ansvarlig for at du da ikke lover eksklusivitet til mediene du er i kontakt med. Vi vil heller ikke kunne selge din artikkel eksklusivt til én mediekanal hos oss, men den vil da være tilgjengelig for alle våre kunder.

Hvor lang tid tar det fra artikkelen blir levert til jeg mottar penger?

I slutten av hver måned så lager Upfeed en avregning mot alle frilanskontoene, resultatet er at man som skribent mottar en oppsummering som skribenten legger med som grunnlag når man fakturerer.

Mottar jeg noe honorar for de sakene som kommer på nyhetssiden deres?

Som skribent mottar du betaling for alle artikler som ligger ute på "Siste nytt", dette er en nyhetstjeneste på lik linje med alle våre andre samarbeidspartnere og kjøper alt sitt innhold. Vi har en referanseside som heter "Artikler" denne siden viser kun en teaser av hver artikkel for publikum og fungerer som trekkplaster for potensielle mediekanaler. Man betaler ikke for å ligge på denne siden.

Hva skjer med de artiklene som blir levert, men ikke solgt?

Disse vil ligge til salgs så lenge man selv ønsker, og selv om vi i Upfeed gjør vårt ytterste for at alle artikler skal bli solgt til så mange kanaler som mulig vil det være et utvalg artikler som faller utenfor og ikke bli plukket opp. Da kan det være lurt og kanskje lage et tilbud der man reduserer prisen noe for å tiltrekke seg mer oppmerksomhet. Vi følger opp sortimentet i vår portefølje og gir beskjed om noen artikler er i ferd med å falle utenfor for å høre om man skal foreta seg noe.

Jeg er videojournalist. Har dere bruk for meg?

Nå i første omgang leverer vi tjeneste for frilansskribenter og mediekanaler som fokuserer på tekst/bilde, men etter hvert som vi utvikler tjenesten, vil vi ha god bruk for videojournalister.

Må de bildene som leveres være ferdig Photoshoppet?

Kort fortalt så ja, vi har ingen redaksjon i normal forstand slik at vi vil ikke endre produktene vi mottar fra skribentene på noe vis, hverken tekst eller bilder.

Hvordan vet jeg hvor lange artiklene bør være?

Dette er et vanskelig spørsmål og gi noe konkret svar på, men vi anbefaler at den er så lang at man bringer frem budskapet på en troverdig måte med et godt underlag og samtidig ikke for lang slik at man mister tråden. Hvor mange ord vil variere fra sak til sak, våre algoritmer som evaluerer artiklene er opptatt av det fundamentale som skrivefeil, orddeling og en rekke andre kvaliteter som indikerer godt språk. God og informativ setningsoppbygging er også viktig for å skape flyt i språket og gjøre det enkelt for leseren å følge med. Vi er også opptatt av at artiklene er tydelig i sitt budskap enten man er enig eller uenig. Kanskje man ikke har noen mening i det hele tatt, i så fall bør det komme tydelig frem slik at det blir enkelt for leseren å forstå.

Må jeg kunne levere både tekst og bilder for å være med i Upfeed?

Nei, men det kan påvirke scoringen til artikkelen din.

Er det noe krav til kvaliteten på fotoutstyret jeg benytter? Kan jeg ta bilder med mobiltelefonen?

Har du en oppdatert smarttelefon så vil bildene mest sannsynlig være gode nok for digital distribusjon, som er Upfeed sitt kjerneområde. Det vil fra tid til annen være noen som kunne ønske seg å gjøre artiklene tilgjengelig på trykk og dersom man ønsker å gjøre sitt innhold tilgjengelig for trykk så anbefaler vi 300dpi eller mer for da kvalifiserer du også for magasin forsider. Dette vil du trenge profesjonelt utstyr for å kunne produsere.

De pengene som utbetales når artikkelen er solgt, betaler Upfeed skatt og arbeidsgiveravgift, eller må jeg skatte av det som næringsinntekt?

Alle som leverer innhold til Upfeed er ansvarlig for egen næringsvirksomhet og må sørge for å betale skatt og andre pliktige avgifter. Upfeed har ikke arbeidsgiveransvar for frilansskribenter som leverer innhold til oss.

Jeg er momsregistrert. Er de pengene jeg får fra Upfeed med eller uten moms?

Enkelte skribenter faller utenfor merverdiavgift (mva) reglementet og skal derfor ikke fakturere med mva (moms). Grunnlaget vi utregner og som gjøres tilgjengelig under "Min side" når man er innlogget vil være uten mva, slik at man er nødt til å legge dette til når man sender oss en faktura.