Artikkel kvalitet

Ønsker du å få artiklene dine evaluert av Upfeed. Upfeed leverer UAQ (Upfeed Article Qualifier) en tjeneste som vurderer artiklens kvalitet og produserer en rapport du som redaktør kan benytte for å arbeidet mer effektivt.
Skribent

1. Skribentene

Som skribent leverer du artiklene på samme måte som du normalt gjør, enten du sender det med epost eller bruker et publiseringsverktøy.
Analysis

2. Evaluering

Innkommende artikler blir automatisk evaluert og en rapport genereres som legges sammen med artikler. Leveranser som ikke passerer minimumskrav vil få artiklene sine returnert med en rapport. Denne rapporten inneholder styrker og svakheter slik at de kan rette opp og levere på nytt uten at noen fra redaksjonen manuelt trenger å være involvert.
Redaksjonen

3. Mer effektivt

Ved å kun fokusere på artikler som allerede møter minimumskravene, kan redaksjonen spare penger ved å arbeide mer effektivt.